Scooterverhuur Gooiland

Privacy verklaring:

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Scooterverhuur Gooiland verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • Maken van reserveringen;
  • De acceptatie van uw reservering;
  • Uitvoering van overeenkomsten.

Met betrekking tot informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina.